Đang tải... Vui lòng chờ...

Các bộ môn trong Khoa Thương mại điện tử

Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử

·        Thành lập năm 2005

·        Các học phần đảm nhiệm:

TT

Học phần

1

Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C

2

Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B

3

Thực hành Quản trị tác nghiệp TMĐT

4

Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ QTKD

5

Quản trị rủi ro trong Thương mại điện tử

6

Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ thông tin phục vụ quản trị y tế

7

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

 

 

·        Danh sách cán bộ, giáo viên của Bộ môn:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Chử Bá Quyết

ThS - NCS tiến sỹ

Trưởng Bộ môn

 

2

Trần Hoài Nam

CN - NCS tiến sỹ

GV

 

3

Nguyễn Bình Minh

Ths

GV

 

4

Nguyễn Phan Anh

CN

GV

 

5

Nguyễn Thị Tuyết Mai

CN – Cao học viên

GV

 

6

Lê Thị Hoài

CN – Cao học viên

GV

 

7

Nguyễn Minh Đức

CN – Cao học viên

GV

 

8

Hoàng Hải Hà

CN

GV

 

 

 

       Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử

·    Thành lập năm 2010

·    Các học phần đảm nhiệm:

TT

Học phần

1

Thương mại điện tử căn bản

2

Chính phủ điện tử

3

TMĐT trong các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe

4

TMĐT căn bản (bằng tiếng Anh)

5

Xu hướng ứng dụng mới trong TMĐT

6

Quản trị dự án TMĐT

7

Thanh toán trong TMĐT

 

 

·        Danh sách cán bộ, giáo viên của Bộ môn:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Minh

PGS.TS

GVC

 

2

Nguyễn Trần Hưng

Ths – NCS tiến sỹ

Trưởng bộ môn

 

3

Vũ Thị Hải Lý

CN

GV

 

4

Vũ Thúy Hằng

CN

GV

 

5

Lê Xuân Cù

CN

GV

 

6

Lê Duy Hải

CN

GV

 

7

Trần Thị Huyền Trang

CN

GV

 

 

 

       Trung tâm đào tạo, thực hành và chuyển giao thương mại điện tử

Theo quyết định số 35/QĐ-ĐHTM-TCTTr ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường dại học Thương mại, Trung tâm Đào tạo thực hành và chuyển giao Thương mại điện tử (gọi tắt là Trung tâm Thương mại điện tử) được thành lập, với tư cách là đơn vị trực thuộc khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Thương mại. Trung tâm có chức năng phục vụ thực hành cho các học phần chuyên ngành thương mại điện tử và công nghệ thông tin; tổ chức các lớp ngắn hạn, các lớp chuyên đề và các khóa đào tạo có cấp chứng chỉ về thương mại điện tử cho doanh nghiệp và các đối tượng có quan tâm. Trung tâm được trang bị 2 phòng thực hành với trên 100 máy vi tính được nối mạng và cài đặt các chương trình chuyên dụng, đảm bảo đáp ứng tốt cho việc học tập của người học.

Giám đốc trung tâm là đ/c Trần Hoài Nam. Tất cả giáo viên thuộc khoa đều có trách nhiệm gắn kết công việc giảng dạy với hoạt động của Trung tâm, tham gia các hoạt động của trung tâm theo kế hoạch chung của khoa

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb