Đang tải... Vui lòng chờ...

Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện

Có thể thống kê theo năm hành chính hoặc năm học

 

·        Đề tài cấp bộ:

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Những điều kiện áp dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

2004

2

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) cho các doanh nghiệp Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

2008

3

Thuế trong thương mại điện tử - Kinh nghiệm quốc tế và phương hướng vận dụng ở Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

2009- 2010

 

 

·        Đề tài cấp trường, dự án:

STT

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm

Ghi chú

1

Một số giải pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán điện tử bằng thẻ tín dụng ở Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

ThS Chử Bá Quyết

2006

2

Các mô hình thương mại điện tử B2B và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

CN Trần Hoài Nam

2006

3

Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thiết kế website thương mại của Vietcare Group

ThS Chử Bá Quyết

2007

4

Xây dựng gói bài giảng điện tử E-learning

CN Trần Hoài Nam

2007

5

Đánh giá tính năng tìm kiếm của các Website thương mại điện tử

ThS Nguyễn Trần Hưng

2008

6

Một số giải pháp tăng cường dịch vụ hỗ trợ Website của Cổng thương mại điện tử quốc gia ECVN

CN Nguyễn Thị Tuyết Mai

2008

7

Mô hình trung gian thông tin trong Thương mại điện tử của Việt Nam

ThS Chử Bá Quyết

2008

8

Nghiên cứu mô hình sàn giao dịch điện tử Albaba và khả năng ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam

ThS Nguyễn Bình Minh -

CN Nguyễn Thị Tuyết Mai

2009- 2010

9

Xu hướng phát triển thương mại điện tử di động và khả năng ứng dụng cho các hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam

ThS Nguyễn Trần Hưng

2009- 2010

 

 

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb