Đang tải... Vui lòng chờ...

Các giáo trình đã xuất bản

Các giáo trình đã xuất bản

STT

Tên giáo trình

NXB

Năm XB

1

Sách tham khảo - Giao dịch Thương mại điện tử Một số vấn đề cơ bản (TS. Nguyễn Văn Minh, Trần Hoài Nam)

NXB Chính trị Quốc gia

2002

 

 

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb