Đang tải... Vui lòng chờ...

Đào tạo

Chương trình giáo dục đại học đối với hệ đào tạo cử nhân của khoa TMĐT
Chương trình giáo dục đại học đối với hệ đào tạo cử nhân của khoa TMĐT

Quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học Thương mại
Theo Bộ giáo dục và đào tạo, Trường Đai học Thương Mại quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên đại học chính quy

Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Theo Bộ giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT , ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Quy chế rèn luyện - Bộ GDDT
Quy chế rèn luyện - Bộ GDDT
Theo Bộ giáo dục va Đào tạo, quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc
Vừa qua Aptech-Aprotrain có dành tặng cho Khoa TMĐT 3 xuất học bổng 100% trị giá 3 triệu đồng/xuất cho các sinh viên do Khoa lựa chọn

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2013-2014

Thiết kế bởi Bizweb