Đang tải... Vui lòng chờ...

Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân qua các năm

Để hỗ trợ cho các thí sinh muốn tìm hiểu về điểm chuẩn của trường đại học kinh tế quốc dân, chúng tôi xin được thống kê điểm chuẩn chi tiết theo các ngành từ năm 2013 đến năm 2015 như sau:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối

Điểm chuẩn 2013

Điểm chuẩn 2014

Điểm chuẩn 2015

1

Khoa học máy tính

D480101

A,A1,D1

21.5

19

23.25

2

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh

(E-BBA)

D110109

A

22

22.5

23.75

3

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh

(E-BBA)

D110109

A1

 

22.5

23.75

4

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh

(E-BBA)

D110109

B

   

23.75

5

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh

(E-BBA)

D110109

D1

 

22.5

23.75

6

Quản trị kinh doanh học bằng tiếng Anh

(E-BBA)

D110109

A1,D1

24

28

29.75

7

Quản trị khách sạn và lữ hành định hướng nghề nghiệp (POHE)

D110110

A1,D1

24

28

29.75

8

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

24.5

29

32.25

9

Luật

D380101

A,A1,D1

22

21

24

10

Luật

D380101

B

   

24

11

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

A,A1,D1

21.5

20

22.75

12

Hệ thống thông tin quản lí

D340405

B

   

22.75

13

Quản trị nhân lực

D340404

A,A1,D1

22.5

21

24.25

14

Quản trị nhân lực

D340404

     

24.25

15

Kế toán

D340301

A,A1,D1

25

24

26

16

Kế toán

D340301

B

   

26

17

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

24

21

25.25

18

Tài chính - Ngân hàng

D340201

B

   

25.25

19

Bất động sản

D340116

A,A1,D1

22.5

21

23

20

Bất động sản

D340116

B

   

23

21

Marketing

D340115

A,A1,D1

23.5

22.5

22.5

22

Quản trị khách sạn

D340107

A,A1,D1

21.5

21

24

23

Quản trị khách sạn

D340107

B

   

24

24

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

A,A1,D1

22.5

21

23.75

25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

B

   

23.75

26

Quản trị kinh doanh (QTKD)

D340101

A,A1,D1

22.5

22

25

27

Quản trị kinh doanh (QTKD)

D340101

B

   

25

28

Thống kê kinh tế

D110105

A,A1,D1

21.5

20

23.5

29

Thống kê kinh tế

D110105

B

   

23.5

30

Kinh tế tài nguyên

D110107

A,A1,D1

21.5

20

23.75

31

Kinh tế tài nguyên

D110107

B

   

23.75

32

Kinh tế

D310101

A,A1,D1

23

21.5

24.25

33

Kinh tế

D310101

B

   

24.25

34

Toán ứng dụng trong kinh tế

D110106

A,A1,D1

21.5

20

23.25

35

Toán ứng dụng trong kinh tế

D110106

B

   

23.25

36

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A; A1; B; D

   

23

37

Bảo hiểm

D340202

A; A1; B; D

   

23.25

38

Kinh doanh thương mại

D340121

A; A1; B; D

   

24.25

39

Kinh doanh quốc tế

D340120

A; A1; B; D

   

25

40

Kinh tế quốc tế

D310106

A; A1; B; D

   

25.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ trên ta có thể nhận thấy sự thay đổi trong điểm chuẩn của đại học kinh tế quốc dân qua 3 năm 2013 đến 2015, năm 2015 điểm của trường đã cao hơn rõ rệt, bởi những thay đổi trong hình thức tuyển sinh. Tuy nhiên vẫn giữ nguyên một vài quy định như sau:
Điểm sàn trúng tuyển vào trường và điểm trúng tuyển vào từng ngành đối với thí sinh thi liên thông từ Cao đẳng lên Đại học sẽ thấp hơn 2 điểm với thí sinh không dự thi liên thông cùng khu vực và cùng đối tượng tuyển sinh.

 

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb