Đang tải... Vui lòng chờ...

Đội Bóng Ném Khoai

Đội Bóng Ném Khoai được thành lập nhờ sự nhiệt tình tập luyện của các thành viên khoa I chủ yếu lực lương là k47,k48 và đặc biệt hơn nữa là được sự ủng hộ quan tâm tận tình của các thầy cô trong khoa. 

 

Chúng em xin hứa sẽ tập luyện thật tốt để có thể mang thành tích về cho khoa không phụ công của thầy cô

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb