Đang tải... Vui lòng chờ...

Đôi nét về Khoa Thương Mại Điện Tử - ĐH Thương Mại

KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Địa chỉ: Nhà D, Đại học Thương mại, Đường Hồ Tùng Mậu,

             Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Website Khoa: www.dhtm.edu.vn.            Email:  khoai@dhtm.edu.vn

Facebook Khoa: www.facebook.com/KhoaThuongMaiDienTu

Điện thoại: (04) 3768 8977                    Số máy lẻ: 3100

Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Văn Minh - Email: minhnv@dhtm.edu.vn

Phó trưởng khoa: ThS Nguyễn Bình Minh - Email:minhnb@dhtm.edu.vn

Chuyên viên: Tạ Thị Tuyết Mai - Email: maittt@dhtm.edu.vn

Các cán bộ nhân viên trong khoa thương mại điện tử

1. Quá trình hình thành và phát triển khoa thương mại điện tử.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đối với nguồn nhân lực nhận thương mại điện tử, sau một thời gian nghiên cứu và chuẩn bị, năm 2005, khoa Thương mại điện tử được thành lập. Sự ra đời của khoa gắn liền với việc khai sinh một Chuyên ngành đào tạo mới của Trường đại học Thương mại - Chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử thuộc ngành Quản trị kinh doanh. Và trường đại học Thương mại là trường đại học đầu tiên trong cả nước mở chuyên ngành đào tạo và thành lập khoa Thương mại điện tử. Tuy nhiên đến năm 2014, bắt đầu từ khóa 50 của trường, thì khoa Thương mại điện tử không còn trực thuộc ngành Quản trị kinh doanh nữa, nó được tách ra hẳn là một ngành riêng đó là ngành: "Quản trị Thương Mại Điện Tử ", đó là một tín hiệu đáng mừng không chỉ giành riêng cho các bạn sinh viên K50I nữa, mà nó còn cho toàn bộ các bạn sinh viên đã và đang theo học chuyên ngành này tại trường Đại học Thương Mại. Mở ra một hướng đi mới cho thương mại điện tử tại Việt Nam.

 

Sau gần 10 năm vừa xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường, tập thể giảng viên, cán bộ quản lý đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống chương trình, bài giảng, giáo trình và tài liệu các môn học, tiến hành đào tạo đại học chính quy, đào tạo ngắn hạn cho doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học, chuyển đổi nội dung, phương pháp đào tạo nhằm chuyển đổi thành công sang đào tạo theo học chế tín chỉ theo chủ trương của Nhà trường.

 

Hiện tại, khoa Thương mại điện tử đang được giao nhiệm vụ tổ chức quản lý chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử hệ đại học chính quy và Bằng 2 vừa học vừa làm. Số lượng sinh viên được đào tạo tăng qua các năm, với 230 sinh viên chính quy khóa đầu tiên (2005-2009) và 350 sinh viên khóa thứ 5 (2009-2013).

 

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục không ngừng lớn mạnh, tăng lên về số lượng và chất lượng. Tính đến thời điểm tháng 04 năm 2011, toàn bộ CBCC khoa bao gồm 15 người, trong đó 14 giáo viên và 1 chuyên viên quản lý. Trong số 15 CBCC, phân theo trình độ có 01 PGS.TS, 03 NCS tiến sỹ, 01 ThS, 03 giáo viên đang theo học cao học và 07 cử nhân.

 

Trong quá trình tổ chức, quản lý đào tạo, khoa luôn chú trọng tạo điều kiện và khuyến khích sinh viên tiếp cận với thực tiễn kinh doanh thông qua sự tham gia hoạt động giảng dạy của các nhà hoạt động thực tiễn kiêm nhiệm giáo viên, thông qua các hoạt động giao lưu, tham quan thực tế, qua công việc part-time của sinh viên tại các doanh nghiệp kinh doanh điện tử…

 

Sinh viên khoa Thương mại điện tử đã tỏ rõ sự năng động và yêu chuyên môn, ngành nghề. Nhiều sinh viên đạt giải cao trong các cuộc thi về thương mại điện tử Bộ Công Thương tổ chức. Không ít sinh viên đã trưởng thành, khẳng định được năng lực, vị thế của mình và trở nên thành đạt trong hoạt động kinh doanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuyệt đại đa số (85-90%) trong số 200 sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên vào tháng 6/2009 đã có việc làm theo đúng chuyên môn, ngành nghề.

 

 

2. Các bộ môn trong Khoa thương mại điện tử

2.1. Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử. 

Được thành lập năm 2005 và bao gồm các học phần sau:

- Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C
- Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B
- Thực hành Quản trị tác nghiệp TMĐT
- Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ QTKD
- Quản trị rủi ro trong Thương mại điện tử
- Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ thông tin phục vụ quản trị y tế
- Phát triển hệ thống thương mại điện tử

 

2.2. Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử

Được thành lập năm 2010 và đảm nhiệm các học phần sau:

- Thương mại điện tử căn bản
- Chính phủ điện tử
- TMĐT trong các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe
- TMĐT căn bản (bằng tiếng Anh)
- Xu hướng ứng dụng mới trong TMĐT
- Quản trị dự án TMĐT
- Thanh toán trong TMĐT

 

2.3. Trung tâm đào tạo, thực hành và chuyển giao thương mại điện tử.

Theo quyết định số 35/QĐ-ĐHTM-TCTTr ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Hiệu trưởng trường đại học Thương mại, Trung tâm Đào tạo thực hành và chuyển giao Thương mại điện tử (gọi tắt là Trung tâm Thương mại điện tử) được thành lập, với tư cách là đơn vị trực thuộc khoa Thương mại điện tử, trường Đại học Thương mại. Trung tâm có chức năng phục vụ thực hành cho các học phần chuyên ngành thương mại điện tử và công nghệ thông tin; tổ chức các lớp ngắn hạn, các lớp chuyên đề và các khóa đào tạo có cấp chứng chỉ về thương mại điện tử cho doanh nghiệp và các đối tượng có quan tâm. Trung tâm được trang bị 2 phòng thực hành với trên 100 máy vi tính được nối mạng và cài đặt các chương trình chuyên dụng, đảm bảo đáp ứng tốt cho việc học tập của người học.

 

Giám đốc trung tâm là đồng chí Trần Hoài Nam. Tất cả giáo viên thuộc khoa đều có trách nhiệm gắn kết công việc giảng dạy với hoạt động của Trung tâm, tham gia các hoạt động của trung tâm theo kế hoạch chung của khoa.

 

3. Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử.

Mục tiêu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Thương mại điện tử của trường đại học Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; hiểu biết rộng những kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý - kinh doanh; có kiến thức toàn diện về ngành Quản trị Thương mại điện tử, nắm vững những kiến thức chuyên ngành theo học; đảm bảo những kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh và thành thạo các kỹ năng theo các chuyên ngành đào tạo, đạt chuẩn chất lượng đầu ra và có nămg lực cơ bản đảm nhiệm các chức năng quản trị, các quá trình kinh doanh thương mại chủ yếu của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc lĩnh vực thương mại điện tử.

 

Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (đối với sinh viên K41I đến K49I) và sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và có bằng Quản trị thương mại điện tử ( đối với sinh viên K50I trở đi); và có Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sẽ đảm bảo chuẩn chất lượng dầu ra

- Đạt chuẩn về kiến thức của trình độ đại học theo ngành và chuyên ngành đào tạo.

- Đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành QTKD và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử.

- Đạt chuẩn về thái độ, hành vi.

 

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb