Đang tải... Vui lòng chờ...

Đội tình nguyện Khoai tiếp sức mùa thi

Thời điểm thi đại học là khó khăn lớn với hầu tất học sinh để có thể tham gia kỳ thi đúng giờ và đạt hiệu quả cao nhất. đó còn nhờ một phần không nhỏ công của các bạn sinh viên tình nguyện.

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb