Đang tải... Vui lòng chờ...

GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

 

                                                                                                                                                                                     

Chuyên ngành thương mại điện tử là một chuyên ngành "Hót'' nhất hiện nay. Đến với chuyên ngành thương mại điện tử của trường đại học Thương mại chắc chắn sẽ không làm bạn hối hận​. Nhiều người chắc hẳn vẫn chưa biết chuyên ngành thương mại điện tử học gì? Mục tiêu là gì?... Vậy thương mại điện tử là gì?

Thương mại điện tử (E-commerce) là việc mua bán sản phẩm hay dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Các giao dịch này bao gồm tất cả các hoạt động như: giao dịch, mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và giao hàng…

Các loại hình thương mại điện tử :

 • Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B)
 • Doanh nghiệp với Khách hàng (B2C)
 • Doanh nghiệp với Nhân viên (B2E)
 • Doanh nghiệp với Chính phủ (B2G)
 • Chính phủ với Doanh nghiệp (G2B)
 • Chính phủ với Chính phủ (G2G)
 • Chính phủ với Công dân (G2C)
 • Khách hàng với Khách hàng (C2C)
 • Khách hàng với Doanh nghiệp (C2B)
 • Ngoài ra, thương mại điện tử còn được phân chia theo các hình thức:
 • Online-to-offline (O2O)

1.Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử.

Mục tiêu chung:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Thương mại điện tử của trường đại học Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, hiểu biết rộng những kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý - kinh doanh, có kiến thức toàn diện về ngành Quản trị Thương mại điện tử, nắm vững những kiến thức chuyên ngành theo học, đảm bảo những kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh và thành thạo các kỹ năng theo các chuyên ngành đào tạo, có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với xã hội, am hiểu quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin, có năng lực sáng tạo, ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách hiệu quả, đạt chuẩn chất lượng đầu ra và có năng lực cơ bản đảm nhiệm các chức năng quản trị. Các quá trình kinh doanh thương mại chủ yếu của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc lĩnh vực thương mại điện tử.

 Mục tiêu cụ thể:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh (đối với sinh viên K41I đến K49I) và sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử và có bằng Quản trị thương mại điện tử ( đối với sinh viên K50I trở đi) và có Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sẽ đảm bảo chuẩn chất lượng dầu ra.

- Đạt chuẩn về kiến thức của trình độ đại học theo ngành và chuyên ngành đào tạo.

- Đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành QTKD và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử.

- Đạt chuẩn về thái độ, hành vi.

2. Các bộ môn trong Khoa thương mại điện tử

2.1. Bộ môn Quản trị tác nghiệp thương mại điện tử.

Được thành lập năm 2005 và bao gồm các học phần sau:

- Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C

- Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B

- Thực hành Quản trị tác nghiệp TMĐT

- Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ QTKD

- Quản trị rủi ro trong Thương mại điện tử

- Kỹ năng khai thác dữ liệu trên mạng thông tin phục vụ thông tin phục vụ quản trị y tế

- Phát triển hệ thống thương mại điện tử

2.2. Bộ môn Nguyên lý Thương mại điện tử

Được thành lập năm 2010 và đảm nhiệm các học phần sau:

- Thương mại điện tử căn bản

- Chính phủ điện tử

- TMĐT trong các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe

- TMĐT căn bản (bằng tiếng Anh)

- Xu hướng ứng dụng mới trong TMĐT

- Quản trị dự án TMĐT

- Thanh toán trong TMĐT

Trở thành một sinh viên Thương mại điện tử của trường đại học thương Thương mại là mơ ước của bao nhiêu bạn học sinh. Các bạn được học và làm việc trong một môi trường năng động sáng tạo tràn đầy thử thách, được trang bị đầy đủ những kiến thức và kỹ nằng làm việc để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội hiện nay. Khoa thương mại điện tử và hệ thống thông tin kinh tế luôn luôn chào đón các bạn học sinh, hãy đến với khoa TMĐT và HTTTKT để cảm nhận nhiều điều thú vị.

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb