Đang tải... Vui lòng chờ...

Giới thiệu

Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án  đã và đang triển khai thực hiện
Các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án đã và đang triển khai thực hiện (có thể thống kê theo năm hành chính hoặc năm học)

Định hướng chiến lược phát triển trường đến năm 2020
Mục tiêu chung: Xây dựng Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại; một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia

Sứ mạng, mục tiêu chiến lược
Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại

Thực thi và đánh giá Chiến lược thương mại điện tử
Thực thi và đánh giá Chiến lược thương mại điện tử

Hoạch định chiến lược thương mại điện tử
Hoạch định chiến lược thương mại điện tử

Thị trường và hành vi khách hàng trong thương mại điện tử
Thị trường và hành vi khách hàng trong thương mại điện tử

Môi trường thương mại điện tử của doanh nghiệp
Môi trường thương mại điện tử của doanh nghiệp

Tổng quan môi trường và chiến lược thương mại điện tử
Tổng quan môi trường và chiến lược thương mại điện tử

Bài giảng Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử B2B
Bài giảng Quản trị tác nghiệp Thương mại điện tử B2B

SEO – Slide SEO Social media 2012 của SEOmoz
SEO – Slide SEO Social media 2012 của SEOmoz

Thiết kế bởi Bizweb