Đang tải... Vui lòng chờ...

Khoa I của tôi

Và tôi cũng…yêu em !
Và tôi cũng…yêu em !
Nếu tình yêu là sự cho đi và nhận lại thì tôi là một kẻ ích kỉ trong tình yêu. Tôi đã nhận quá nhiều từ em mà lại cho đi lại quá ít. Hay chăng tình yêu của tôi dành cho em chỉ là tình yêu những điều m

Lên nhầm kiệu hoa, được “Vợ” như ý? !!!
Nếu đúng thì tôi và các bạn đang đi chung một con đường tình yêu mang tên “sự nghiệp”. Chỉ khác là tôi đang hưởng “tuần trăng mật” còn các bạn thì sắp sửa “kết hôn”.

Thiết kế bởi Bizweb