Đang tải... Vui lòng chờ...

Mục tiêu đào tạo chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử

 

Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Thương mại điện tử của trường đại học Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; hiểu biết rộng những kiến thức cơ bản, cơ sở và bổ trợ về kinh tế - quản lý - kinh doanh; có kiến thức toàn diện về ngành Quản trị thương mại điện tử, nắm vững những kiến thức chuyên ngành theo học; đảm bảo những kỹ năng cốt lõi đối với nhà quản trị kinh doanh và thành thạo các kỹ năng theo các chuyên ngành đào tạo, đạt chuẩn chất lượng đầu ra và có nămg lực cơ bản đảm nhiệm các chức năng quản trị, các quá trình kinh doanh thương mại chủ yếu của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực có trình độ đại học thuộc lĩnh vực thương mại điện tử.

Mục tiêu cụ thể

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử có bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh; và có Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sẽ đảm bảo chuẩn chất lượng dầu ra sau:

3.1. Đạt chuẩn về kiến thức của trình độ đại học theo ngành và chuyên ngành đào tạo, bao gồm:

1.1 Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành Quản trị kinh doanh (Ban hành kèm theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004) và tập trung nâng cao kiến thức ngoại ngữ 1 và 2 theo chuẩn TOEIC, kiến thức tin học căn bản và ứng dụng;

1.2 Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế môi trường, Kinh tế thương mại đại cương, WTO và phát triển thương mại Việt Nam, Nguyên lý kinh doanh hiện đại: Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Nhập môn Tài chính-Tiền tệ, Nguyên lý thống kê kinh tế, Thương mại điện tử căn bản, Hệ thống thông tin quản trị….

1.3 Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Quản trị kinh doanh, gồm:Quản trị chiến lược doanh nghiệp, Quản trị nhân lực doanh nghiệp, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Quản trị marketing kinh doanh, Tổng quan thương mại dịch vụ, Tổng quan thương mại các hoạt động sở hữu trí tuệ, Quản trị tri thức, Quản trị công nghệ….

1.4 Có kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị thương mại điện tử gồm: Môi trường và chiến lược TMĐT của DN, Marketing TMĐT, Quản trị tác nghiệp TMĐT B2B và B2C, Logistics kinh doanh TMĐT, Thanh toán trong TMĐT, Pháp luật TMĐT, Thiết kế và triển khai website TMĐT, Phát triển hệ thống TMĐT căn bản, Quản trị dự án TMĐT, An toàn dữ liệu trong TMĐT, Quản lý nhà nước về TMĐT, Quản trị chuỗi cung ứng trong TMĐT, Quản trị rủi ro trong TMĐT; Quản trị thương hiệu điện tử….

1.5 Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh.

3.2. Đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành QTKD và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Quản trị thương mại điện tử:

2.1 Chuẩn kỹ năng chuyên môn chủ yếu, cụ thể là:

2.1.1

Lập và triển khai kế hoạch R&D giải quyết các vấn đề TMĐT

2.1.2

Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp TMĐT

2.1.3

Hoạch định và triển khai hệ thống TMĐT cơ bản

2.1.4

Hoạch định và triển khai các chương trình marketing và xây dựng thương hiệu điện tử của doanh nghiệp

2.1.5

Hoạch định và triển khai các website marketing của doanh nghiệp

2.1.6

Sử dụng và khai thác các phần mềm tác nghiệp TMĐT phổ biến

2.2 Kỹ năng phương pháp công tác

2.2.1

Làm việc theo nhóm (Team Work)

2.2.2

Làm báo cáo, trình diễn và truyền thông TMĐT của doanh nghiệp

2.3 Các kỹ năng công cụ nâng cao hiệu suất công tác, nổi bật là:

2.3.1

Tiếng Anh (Pháp, Trung) đạt chuẩn tương đương 450 điểm TOEIC)

2.3.2

Kỹ năng tin học phục vụ công tác chuyên môn

 

 

3.3. Đạt chuẩn về thái độ, hành vi

Để chuẩn bị cho đạt chuẩn hành vi sau tốt nghiệp, trong thời gian khóa học, sinh viên phải rèn luyện và đáp ứng các tiêu chí thái đội, hành vi sau:

·        Ý thức vượt khó vươn lên trong học tập

·        Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường GD&ĐT trong nhà trường

·        Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị-văn hóa-xã hội

·        Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

·        Ý thức và kết quả tham gia công tác tập thể (trong lớp hành chính, lớp học phần, nhóm thảo luận, chi đoàn, chi hội và các tổ chức khác trong trường)

In văn bản

Thiết kế bởi Bizweb