Đang tải... Vui lòng chờ...

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2013-2014

 

Tiết   Giờ mùa hè(01/4-31/10) Giờ mùa đông(1/11-31/3)
   1            6h45 - 7h35                   7h00 - 7h50
   2            7h40 - 8h30                   7h55 - 8h45
   3            8h40 - 9h30                   8h55 - 9h45
   4           9h40 - 10h30                 9h55 - 10h45
   5          10h35 - 11h25               10h50 - 11h40
Tiết   Giờ mùa hè(1/4-31/10)   Giờ mùa đông(1/11-31/3)
6            13h00 - 13h50                   13h00 - 13h50
7            13h55 - 14h45                   13h55 - 14h45
8            14h55 - 15h45                   14h55 - 15h45
9            15h55 - 16h45                   15h55 - 16h45
10          16h50 - 17h40                   16h50 - 17h40

Lịch sinh hoạt lớp hành chính: Các lớp được nghỉ học để sinh hoạt lớp HC các ngày:
- thứ 6 (07/03/2014) sinh hoạt lớp HC
- thứ 2 (28/04/2014) sinh hoạt lớp HC

 


Nghỉ tết âm lịch:
- từ 22/01/2014 đến 04/02/2014

Nghỉ giỗ tổ 10/3
- Thứ 4 (09/04/2014)
Nghỉ 30/04 và 01/05
- Thứ 4 (30/04/2014)
- Thứ 5 (01/05/2014)
Lịch học bù
- Thứ 3 (13/05/2014) học bù thứ 4 (30/04/2014)
- Các ngày nghỉ khác đã được tính bù trong lịch học

 

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2013 - 2014: Xem file chi tiết

In văn bản

Các tin khác:
Thiết kế bởi Bizweb