Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin quỹ nguồn nhân lực TMĐT

Quỹ nguồn nhân lực Thương mại điện tử
Quỹ Phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử là quỹ hoạt động phi lợi nhuận. Quỹ Phát triển nguồn nhân lực Thương mại điện tử có tiền thân là Quỹ Học bổng Thương mại điện tử.

Thiết kế bởi Bizweb