Đang tải... Vui lòng chờ...

Trường Đại học Thương mại

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Trường Đại học Thương mại được xếp trong top năm trường đại học hot nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh. Và là trường đầu tiên đưa bộ môn Thương Mại Điện Tử vào giảng dạy. Hiện nay vẫn là trường đi đầu trong lĩnh vực TMĐT. 05.02.2015

Định hướng chiến lược phát triển trường đến năm 2020
Mục tiêu chung: Xây dựng Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực thương mại hiện đại; một trung tâm giáo dục đào tạo bậc đại học và sau đại học đạt chuẩn chất lượng cao của quốc gia

Sứ mạng, mục tiêu chiến lược
Xây dựng và phát triển Trường Đại học Thương mại trở thành trường đại học đa ngành tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại

Mô hình bộ máy tổ chức quản lý
Mô hình bộ máy tổ chức quản lý của trường Đại học Thương mại

Thiết kế bởi Bizweb